Met Nero SoundTrax kunt u secties toevoegen aan uw audiotracks door cd-tracksplitsingen, cd-indexen en labels in te voegen. Deze opties zijn vooral nuttig als u individuele audiobestanden wilt maken vanaf uw project en ze op cd wilt branden in plaats van ze op te slaan of het project als één groot audiobestand te branden.
Volg onderstaande stappen als u secties wilt toevoegen aan een track:
1.
Een cd-track splitsen:  
1.
Definieer de positie waar u een cd-tracksplitsing wilt invoegen door op de respectieve locatie in het trackweergavegebied te klikken.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het trackweergavegebied om het snelmenu te openen en klik op het item Scheiding cd-tracks invoegen.
à
De splitsing van de cd-track wordt in de track ingevoegd.
3.
Als u de eigenschappen voor de cd-tracksplitsing wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de cd-track en klikt u vervolgens op het item Eigenschappen.
à
Het venster Eigenschappen trackscheiding wordt geopend.
4.
Definieer de exacte positie van de tracksplitsing en de pauzelengte vóór deze cd-track volgens uw voorkeur en voer de informatie voor Titel en Artiest in de respectieve invoervelden in.
5.
Klik op de knop OK.
à
U hebt de eigenschappen voor de cd-tracksplitsing bewerkt.
2.
Een cd-index invoegen:  
1.
Definieer de positie waar u een cd-index wilt invoegen door op de respectieve locatie in het trackweergavegebied te klikken.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het trackweergavegebied om het snelmenu te openen en klik op het item Cd-index invoegen.
à
De cd-index wordt in de track ingevoegd.
3.
Als u de eigenschappen voor de cd-index wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op het pictogram van de cd-index en klikt u vervolgens op het item Eigenschappen.
à
Het venster Eigenschappen index wordt geopend.
4.
Definieer de exacte positie van de cd-index.
5.
Klik op de knop OK.
à
U hebt de eigenschappen voor de cd-index bewerkt.
3.
Een label invoegen:  
1.
Definieer de positie waar u een label wilt invoegen door op de respectieve locatie in het trackweergavegebied te klikken.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het trackweergavegebied om het snelmenu te openen en klik op het item Label invoegen.
à
Het venster Eigenschappen label wordt geopend.
3.
Definieer de exacte positie van het label en voer een titel in het invoerveld Titel in.
4.
Klik op de knop OK.
à
Het label wordt in de track ingevoegd.
è
U hebt secties aan de track toegevoegd.


Secties aan een track toevoegen