Met een volumecurve kunt u het volume van de track laten variëren.    
Ga als volgt te werk als u een volumecurve wilt maken:
1.
Selecteer de track waarvan u het volume wilt wijzigen.
2.
Klik op het item Tracks > Volumecurve toevoegen in de menubalk.
à
De volumecurve wordt weergegeven in de track. In de linkermarge van de track wordt de percentageschaal voor het volume weergegeven, met waarden variërend van 0 tot 100.
3.
Verplaats het startpunt van de curve (het rechthoekje in de linkerhoek) naar het gewenste beginvolume.
4.
Klik op het punt in de volumecurve waar de wijziging in het volume moet plaatsvinden en verplaats het rechthoekje omhoog of omlaag.
5.
Herhaal de voorgaande stappen totdat u alle punten voor de volumecurve hebt ingesteld.
6.
Als u een specifiek curvepunt wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het gewenste punt en selecteert u Curvepunt verwijderen in het weergegeven snelmenu.  
7.
De instellingen voor een curvepunt nauwkeuriger instellen:  
1.
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste curvepunt en selecteer Curvepunt bewerken in het weergegeven snelmenu.
à
Het venster Curvepunt bewerken wordt geopend.
2.
Geef in de invoervelden Min. en Sec. in het gebied Positie tijdlijn de gewenste positie op voor het curvepunt.
3.
Geef in het tekstvak Volume in het gebied Waarde het gewenste volume op in decibel.
4.
Klik op de knop OK.
è
U hebt een volumecurve gemaakt en deze aan de track toegevoegd.


Een volumecurve maken