Voer onderstaande stappen uit als u een Nero ScratchBox-clip wilt maken:     
1.
Selecteer een audiobestand in de navigatiestructuur linksonder in de Nero ScratchBox.
2.
Sleep het bestand naar een van de draaitafels. 
à
De naam van het audiobestand wordt in het weergaveveld boven de draaitafel weergegeven.
3.
Een lus in het audio-bestand instellen: 
1.
Start het afspelen van het audio-bestand.
2.
Klik op het gewenste startpunt van de lus op de knop  Nero SoundTrax button%20scratchbox loop anfang 40815755 Een Nero ScratchBox clip maken.
3.
Klik op het gewenste eindpunt van de lus op de knop  Nero SoundTrax button%20scratchbox loop ende 40820619 Een Nero ScratchBox clip maken.
4.
Klik op de knop  Nero SoundTrax button%20scratchbox repeat 40825483 Een Nero ScratchBox clip maken om de gedefinieerde lus af te spelen.
4.
Als u de afspeelsnelheid voor korte tijd wilt verlagen of verhogen, klikt u op de knop Min of Plus van de draaitafel. 
5.
Als u de afspeelsnelheid permanent wilt verhogen, schuift u de regelaar van de draaitafel omhoog.
à
De toename van de snelheid wordt in het rode veld boven de schuifregelaar in procenten weergegeven.
6.
Als u de afspeelsnelheid permanent wilt verlagen, schuift u de regelaar van de draaitafel omlaag.
à
De afname van de snelheid wordt in het rode veld boven de knop in procenten weergegeven.
7.
Als u een fade-in en een fade-out aan het begin en het eind van het audiobestand wilt invoegen, draait u de schuifregelaar op de draaitafel naar rechts.
8.
Als u hoge, midden- of lage tonen volledig uit het audiobestand wilt filteren, drukt u de schakelaar  Nero SoundTrax button%20scratchbox ein aus klein 41336459 Een Nero ScratchBox clip maken voor de respectieve toon naar rechts.
à
De schakelaar licht daarop rood op.
9.
Als u automatisch van het ene naar het andere audiobestand wilt crossfaden, zet u de schuifregelaar Automatische dj  Nero SoundTrax button%20scratchbox ein aus klein 41336459 Een Nero ScratchBox clip maken op de mengtafel naar rechts.
10.
Als u handmatig van het ene naar het andere audiobestand wilt crossfaden, gebruikt u de onderste schuifregelaar op de mengtafel en verschuift u deze in de richting van de gewenste draaitafel.
11.
Als u het volume van de draaitafels afzonderlijk wilt aanpassen, gebruikt u de verticale schuifregelaars van de draaitafels.
12.
Als u het volume van beide audiobestanden wilt wijzigen, verschuift u de schuifregelaar op de mengtafel.
13.
Als u een lus uit het gebied Extra wilt afspelen, sleept u het gewenste luspictogram naar een draaitafel.
14.
Als u een samplescratch wilt gebruiken vanaf het gebied Extra, klikt u op de gewenste cijfertoets.
à
Scratches 1 – 3 gelden voor de linker draaitafel en scratches 4 – 6 voor de rechter draaitafel. 
15.
Als u een sample-geluid of -effect wilt toevoegen, klikt u op de gewenste cijfertoets onderaan links of rechts van het gebied Extra.
16.
Als u een weergave wilt opnemen, klikt u op de knop  Nero SoundTrax icn record 18014398548247563 Een Nero ScratchBox clip maken en start u het afspelen van de audiobestanden.
à
Alle handelingen die u tijdens de opname uitvoert, worden ook vastgelegd.
17.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn stop 27021597802940811 Een Nero ScratchBox clip maken als u de opname wilt stoppen.
18.
De scratches in de opname achteraf bewerken:
1.
Klik op de knop Nero ScratchEditor in het gebied Extra.  
à
Het venster Nero ScratchEditor wordt geopend.
2.
Verander de scratches door op de afspeelcurve van de bijbehorende draaitafel te klikken en verplaats de handgrepen om de scratches te bewerken.
3.
Sluit het venster Nero ScratchEditor.
à
De wijzigingen zijn aanvaard.
è
U hebt een Nero ScratchBox-clip gemaakt.


Een Nero ScratchBox-clip maken