Voer de volgende stappen uit om uw eigen effectketensjabloon te maken of om een vooraf gedefinieerde sjabloon te gebruiken:
1.
Als u een effectketen wilt maken voor alle tracks, klikt u op het item Invoegen > Effect in > Master effectketen in de menubalk.
Als u een effectketen wilt maken voor een specifieke track, klikt u op Invoegen > Effect in > Track effectketen in de menubalk.
à
Het venster Editor effectketen wordt geopend.
2.
Klik op de knop Toevoegen en kies het gewenste effect in het weergegeven menu.
à
De beschikbare knoppen zijn afhankelijk van het geselecteerde effect.
3.
Als u een vooraf gedefinieerde sjabloon wilt gebruikten, selecteert u de gewenste sjabloon in de vervolgkeuzelijst in de linkerbenedenhoek van het venster.
4.
Uw eigen sjabloon maken:   
1.
Definieer de andere instellingen en het effect zoals gewenst.
2.
Voer een sjabloonnaam in het vervolgkeuzemenu in de linkerbenedenhoek van het venster in.
3.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn plus 314166795 Een effectketensjabloon maken of gebruiken.
à
U hebt een effectsjabloon opgeslagen.
5.
Een sjabloon verwijderen:
1.
Selecteer de sjabloon in het vervolgkeuzemenu in de linkerbenedenhoek van het venster.
2.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn minus 314174859 Een effectketensjabloon maken of gebruiken.
à
U hebt een sjabloon verwijderd.
à
De instellingen van de geselecteerde sjabloon worden toegepast als u het venster Editor effectketen sluit.   
è
U hebt uw eigen effectketensjabloon gemaakt of een vooraf gedefinieerde sjabloon gekozen.


Een effectketensjabloon maken of gebruiken