Er moet aan de volgende voorwaarde zijn voldaan:
Er moet al een effectgroep zijn gemaakt.
Ga als volgt te werk als u een effectgroep wilt toevoegen aan een track:    
1.
Selecteer de track waaraan u de effectgroepcurve wilt toewijzen.
2.
Klik met de rechtermuisknop op het trackweergavegebied om het snelmenu te openen en klik op het item Tracks > Toewijsbare effectcurve toevoegen in de menubalk.
à
Het venster Effectgroepcurve toevoegen wordt geopend.
3.
Selecteer de gewenste effectgroep.
4.
Klik op de knop OK.
à
De effectgroepcurve wordt in de track weergegeven. In de linkermarge van de track wordt de percentageschaal voor het volume weergegeven, met waarden variërend van 0 tot 100.
5.
Verplaats het startpunt van de curve (het rechthoekje in de linkerhoek) naar het gewenste beginvolume.
6.
Klik op het punt in de effectgroepcurve waar u de wijziging in het effect wilt aanbrengen en verplaats het rechthoekje omhoog of omlaag naar de gewenste intensiteit.
7.
Herhaal de voorgaande stappen totdat u alle punten voor de effectgroepcurve hebt ingesteld.
8.
Als u een specifiek curvepunt wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het gewenste punt en selecteert u Curvepunt verwijderen in het weergegeven snelmenu.  
9.
De instellingen voor een curvepunt nauwkeuriger instellen:  
1.
Klik met de rechtermuisknop op het gewenste curvepunt en selecteer Curvepunt bewerken in het snelmenu.
à
Het venster Curvepunt bewerken wordt geopend.
2.
Geef in de invoervelden Min. en Sec. in het gebied Positie tijdlijn de gewenste positie op voor het curvepunt.
3.
Geef in het tekstvak Volume in het gebied Waarde het gewenste volume op in decibel.
4.
Klik op de knop OK.
è
U hebt een effectgroepcurve aan de track toegevoegd.


Een effectgroepcurve aan de track toevoegen