Voer onderstaande stappen uit als u een effectgroep wilt maken en bewerken:     
1.
Klik op het item Invoegen > Effect in > Toewijsbare effectgroepen in de menubalk.
à
Het venster Toewijsbare effectgroepen wordt geopend.
2.
Klik op de knop Groep toevoegen.
à
De nieuwe groep wordt in de tabel weergegeven.
3.
Selecteer de nieuwe groep.
4.
Klik op de knop Keten bewerken.
à
Het venster Editor effectketen – Track wordt geopend.
5.
Klik op de knop Toevoegen en kies het gewenste effect in het weergegeven menu.
à
De beschikbare knoppen zijn afhankelijk van het geselecteerde effect.
6.
Definieer de andere instellingen zoals gewenst.

 

 

 

De daaropvolgende instellingen zijn afhankelijk van het geselecteerde effect en worden hier niet verder beschreven.

 

 
7.
Herhaal bovenstaande stappen totdat u alle gewenste effecten hebt toegevoegd.
8.
Klik op de knop Sluiten.
9.
Als u een effectgroep wilt verwijderen, selecteert u de gewenste effectgroep in de tabel en klikt u op de knop Verwijderen. 
è
U hebt de effectgroep bewerkt.
 


Een effectgroep maken