Om een clip in de track in te voegen, gaat u als volgt te werk:
1.
Als u een audioclip of audiolus in de track wilt invoegen: 
1.
Open het snelmenu in het trackweergavegebied en klik op het item Audiobestand(en) invoegen / Audiolus(sen) invoegen.
à
Er verschijnt een dialoogvenster.
2.
Selecteer het audiobestand dat u wilt invoegen.
3.
Klik op de knop Openen.
à
Het audiobestand wordt als peak-bestand in de track ingevoegd.
2.
Een audioclip opnemen en direct in de track invoegen als audiobestand:
1.
Open het snelmenu in het trackweergavegebied en klik op het item Audioclip opnemen.
2.
Breng de gewenste wijzigingen aan en klik op de knop Behouden nadat de opname is voltooid.
à
De audioclip wordt automatisch ingevoegd in de track.
3.
Een ScratchBox- of SoundBox-clip invoegen:      
1.
Open het snelmenu in het trackweergavegebied en klik op het item ScratchBox-clip invoegen / Soundbox-clip invoegen.
à
Het respectieve venster wordt geopend.
2.
Maak de clip en sluit het venster.
à
De clip wordt automatisch ingevoegd in de track.
è
U hebt een clip in de track ingevoegd.


Clips invoegen