Voer de volgende stappen uit als u tracks van een audio-cd wilt importeren:  
1.
Plaats de audio-cd in een cd-station.
2.
Kilk op het item Audio > Importeren van audio-cd in de menubalk.
à
Het venster Audio-cd importeren wordt geopend.
3.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Cd-rom-apparaat het station waarin u de cd hebt geplaatst.
4.
Als u de doelmap voor het opslaan van de geïmporteerde audiobestanden wilt opgeven, klikt u op de knop  Nero SoundTrax schaltflaeche punkte 39289995 Een audio cd importeren

en kiest u in de mapstructuur de map waarin u de geïmporteerde cd-tracks wilt opslaan.
5.
Selecteer alle cd-tracks die u wilt importeren in de keuzelijst.

 

 

 

Door Shift ingedrukt te houden terwijl u klikt, kunt u meerdere items in een keuzelijst selecteren.

 

 
6.
Klik op de knop OK.
è
U hebt cd-tracks van een audio-cd geïmporteerd.


Een audio-cd importeren