Er moet aan de volgende voorwaarde zijn voldaan:
Er moet een platenspeler of cassetterecorder op de input van de geluidskaart zijn aangesloten.
Voer onderstaande stappen uit als u van een grammofoonplaat of cassette wilt gaan opnemen:      
1.
Klik op het item Extra > Wizards > Wizard lp naar cd/Wizard cassette naar cd in de menubalk. 
à
De Wizard lp naar cd of Wizard cassette naar cd wordt geopend in het scherm Opnamepaneel.
2.
Als u wilt horen hoe de muziek klinkt nadat u het opnamevolume hebt aangepast, moet u het selectievakje Digitale controle inschakelen. 
3.
Start het afspelen van de grammofoonplaat of de cassette.
4.
Gebruik de schuifregelaar Opnamevolume om het opnamevolume af te stellen en zorg ervoor dat de niveaumeters in het gele gebied staan.

 

 

 

Als de niveaumeter voornamelijk in het rode gebied staat, wordt het geluid vervormd.

 

 
5.
Als u de opname wilt pauzeren tot er een signaal is gedetecteerd bij de opname-invoer, schakelt u het selectievakje Opname pauzeren tot een signaal is gevonden in.
Als u de opname wilt pauzeren als er geen signaal is gedetecteerd bij de opname-invoer na 20 seconden, bijv. omdat de cassette het einde van de eerste zijde heeft bereikt, schakelt u het selectievakje Na 20 seconden stilte opname pauzeren in.
6.
Als u het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op de knop Doelbestand wijzigen en selecteert u de map waar u het audiobestand wilt opslaan.
7.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn record 18014398548247563 Opnemen van een cassette of grammofoonplaat.
à
Het systeem strat de opname.
8.
Als u het vastleggen wilt annuleren, klikt u op de knop  Nero SoundTrax icn break 18014398548262923 Opnemen van een cassette of grammofoonplaat.
9.
Klik op de knop Volgende.
à
Het venster Automatische trackdetectie wordt weergegeven.
10.
Draai aan de keuzeknop Stiltedrempel tot de dB-waarde van de pauze is bereikt.
11.
Geef in het tekstvak Minimumlengte van pauze de minimale duur op voor een pauze.
à
Nero SoundTrax detecteert passages in het audiobestand en voegt automatisch een pauze in.
12.
Geef in het tekstvak Minimumlengte van track de minimale duur op voor een track.
13.
Klik op de knop Detecteren.
à
De tracks in de opname worden automatisch gedetecteerd. De gedetecteerde tracks worden weergegeven in het respectieve scherm.
14.
Klik op de knop Volgende.
à
Het venster Ruisonderdrukking wordt weergegeven. 
15.
Gebruik de schuifregelaar Niveau ruis verwijderen om de gewenste drempelwaarde op te geven voor het verwijderen van ruis, gekraak en gezoem.
16.
Gebruik de schuifregelaar Niveau laag verwijderen om de gewenste drempelwaarde op te geven voor het verwijderen van lage-frequentiesignalen die bij het opnemen van lp’s kunnen optreden.

 

 

 

Met deze filter verwijdert u ook de lage frequenties uit de oorspronkelijke opname. Zet daarom de drempelwaarde niet te hoog. 

 

 
17.
Gebruik de schuifregelaar Niveau tikken verwijderen om de gewenste drempelwaarde op te geven voor het verwijderen van tikken die bij het opnemen van lp’s kunnen optreden.
18.
Gebruik de schuifregelaar Niveau kraken verwijderen om de gewenste drempelwaarde op te geven voor het verwijderen van gekraak dat bij het opnemen van lp’s kan optreden.
19.
Klik op de knop Voorbeeld.
à
U hoort nu hoe de opname klinkt met de filters.
20.
Klik op de knop Stoppen om de voorbeeldweergave te stoppen.
21.
Klik op de knop Volgende.
à
Het venster Cd-compilatie wordt weergegeven.
22.
Als u het project meteen wilt gaan branden, schakelt u het selectievakje Project onmiddellijk branden in.
23.
Als u Nero CoverDesigner wilt starten, schakelt u het selectievakje Nero CoverDesigner starten in.
24.
Als u pauzes wilt invoegen tussen de individuele tracks, schakelt u het keuzerondje Pauze in en voert u de duur in seconden en milliseconden in de respectieve tekstvakken in.
Als u wilt dat de tracks in elkaar overvloeien, schakelt u het keuzerondje Crossfade in.
25.
Klik op de knop Voltooien.
è
U hebt een lp of cassette opgenomen.


Opnemen van een cassette of grammofoonplaat