Er moet aan de volgende voorwaarde zijn voldaan:  
Een opnameapparaat, bijvoorbeeld een microfoon, is aangesloten op de input van de geluidskaart
Voer de volgende stappen uit om een audiobestand op te nemen:
1.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn record 18014398548247563 Audiobestand opnemen in het hoofdvenster.
à
Het dialoogvenster Opname-instellingen wordt geopend. 
2.
Selecteer de gewenste bitdiepte in de vervolgkeuzelijst Resolutie.
3.
Als u in mono wilt opnemen, schakelt u het selectievakje Stereo-opname in. 
4.
Als u een andere map wilt kiezen voor het opslaan van het opgenomen bestand, klikt u op de knop  Nero SoundTrax schaltflaeche punkte 39289995 Audiobestand opnemen en selecteert u de map waarin u het doelbestand wilt opslaan.
5.
Klik op de knop OK.
à
Het venster Opnamepaneel wordt geopend.
6.
Selecteer de gewenste opname-ingang in de vervolgkeuzelijst Audio-invoer lijn.
7.
Als u wilt horen hoe de muziek klinkt nadat u het opnamevolume hebt aangepast, moet u het selectievakje Digitale controle inschakelen. 
8.
Start het afspelen van de grammofoonplaat of de cassette.
9.
Gebruik de schuifregelaar Opnamevolume om het opnamevolume af te stellen en zorg ervoor dat de niveaumeters in het gele gebied staan.
10.
Als u de opname wilt pauzeren tot er een signaal is gedetecteerd bij de opname-invoer, schakelt u het selectievakje Opname pauzeren tot een signaal is gevonden in.
Als u de opname wilt pauzeren als er geen signaal is gedetecteerd bij de opname-invoer na 20 seconden, schakelt u het selectievakje Na 20 seconden stilte opname pauzeren in.
11.
Als u het doelbestand wilt wijzigen, klikt u op de knop Doelbestand wijzigen en selecteert u de map waar u het audiobestand wilt opslaan.
12.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn record 18014398548247563 Audiobestand opnemen.
à
Het systeem start de opname.
13.
Klik op de knop  Nero SoundTrax icn break 18014398548262923 Audiobestand opnemen om de opname te stoppen.
14.
Klik op de knop Behouden.
à
De opname wordt ingevoegd in de trackweergave.
è
U hebt een audiobestand opgenomen.
Bitdiepte
De bitdiepte definieert de precisie waarmee een trilling kan worden vastgelegd. Bij een hogere diepte wordt de precisie van het vastleggen verbeterd en dat heeft een betere geluidskwaliteit to gevolg.


Audiobestand opnemen