De volgende termen worden in Nero SoundTrax gebruikt: 
 
 
 
§
Een clip is een audio-bestand.  
§
Een track is een audio-track. Een track kan uit meerdere opeenvolgende clips bestaan. Voor iedere track kunt u het volume en de effecten afzonderlijk instellen.  
§
Een Kanaal heeft betrekking op de weergave van de audio-gegevens van een clip, bijvoorbeeld het linker- of rechterkanaal.  
§
Een Project is het proces dat bestaat uit het toevoegen van audio-bestanden, het bewerken van de bestanden en het exporteren van het eindresultaat. U kunt een project inclusief alle aangebrachte wijzigingen als een projectbestand opslaan en op een later moment opnieuw openen. Een projectbestand heeft de extensie *.npf (Nero-projectbestand). Projectbestanden bevatten zelf geen audiobestanden, maar alleen koppelingen naar het gebruikte audiobestand, inclusief de mix- en effectinstellingen.

 

 

 

Samenvatting
Een project heeft tot doel een bewerkte audiocompilatie die bestaat uit meerdere tracks te maken. Deze tracks bevatten op hun beurt meerdere clips waarin audio is opgenomen in meerdere kanalen.

 


Terminologie