De volgende opties zijn beschikbaar op het tabblad Mappen:
Invoerveld
Tijdelijke map

Hier kunt u de map opgeven waarin de tijdelijke bestanden moeten worden opgeslagen. De map moet zich op een schijf bevinden met voldoende vrije opslagruimte.  

Invoerveld
Map met peak-bestanden

Hier kunt u de map opgeven waarin de peak-bestanden moeten worden opgeslagen. Peak-bestanden zijn cache-bestanden die Nero gebruikt om audiobestanden van Nero SoundTrax sneller te openen. De map moet zich op een schijf bevinden met voldoende vrije opslagruimte. 

Invoerveld
Map Mijn muziek

Hier kunt u de map Mijn muziek opgeven.

Knop

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u de gewenste map voor de respectieve bestanden kunt selecteren.

Selectievakje
Start altijd het dialoogvenster Bestand openen in de map Mijn muziek

Wanneer u het dialoogvenster Openen opent, wordt standaard de map weergegeven die in het veld Map Mijn muziek is opgegeven.

 


Tabblad Mappen