De volgende instelopties zijn beschikbaar op het tabblad Instellingen opslaan/uitvoer: 
Selectievakje
Gebruik dithering bij converteren naar lagere bitdieptes

Hiermee schakelt u de filter tegen ruisvorming in voor een betere audiokwaliteit bij het converteren.   

Vervolgkeuzelijst
Filter tegen ruisvorming

Hier geeft u het gewenste filtertype tegen ruisvorming op.
IIR-filter (2e graad): Infinite Duration Impulse Response. Maakt gebruik van IIR-filter. IIR-filters kunnen een oneindig lange en continue impulsrespons geven. Ze geven doorgaans een betere subjectieve audiokwaliteit dan FIR-filters, maar er treden wel meer storingen op buiten het hoorbare bereik. Tweede graad houdt in dat het geluid wordt gedempt met 12 dB.
FIR-filter (3 taps): (Finite Impulse Response-filter). Maakt gebruik van FIR-filters. FIR-filters beschikken over een pulsrespons met gewaarborgd eindige lengte. Deze optie is standaard geselecteerd.    

Vervolgkeuzelijst
Surround-audio afspelen als

Hier kunt u opgeven hoe surroundgeluid moet worden afgespeeld.
Meerkanaals-audio (echt surround-geluid): het surround-geluid wordt over alle kanalen afgespeeld.
Stereo met Nero Headphone (Virtual Surround): het surround-geluid wordt in stereo weergegeven en er wordt een virtueel surround-effect voor koptelefoons gegenereerd.
Stereo met Nero VirtualSpeakers (virtual surround): het surroundgeluid wordt in stereo weergegeven en er wordt een virtueel surroundeffect voor luidsprekers gegenereerd.   

 
IIR-filter
Een filter is een systeem dat een inputsignaal in verband brengt met een transmissiefunctie en dit gewijzigde signaal beschikbaar maakt bij de output. Een filter met eindeloze pulsrespons (infinite pulse response – IIR filter) gebruikt de inputwaarden evenals gebufferde waarden van het outputsignaal.

FIR-filter
Een filter is een systeem dat een inputsignaal in verband brengt met een transmissiefunctie en dit gewijzigde signaal beschikbaar maakt bij de output. Bij een filter met eindige pulsrespons (finite pulse response – FIR filter) wordt het outputsignaal samengesteld uit verschillende gedeeltelijk gebufferde waarden van het inputsignaal.

Ruisvorming
Ruisvorming is een proces waarbij de ruis van een digitaal signaal sterker wordt geconcentreerd in bepaalde frequentiebereiken. De ruis wordt aldus verplaatst naar frequentiebereiken die irrelevant zijn voor de verdere signaalverwerking. Deze frequentiebereiken kunnen vervolgens worden gedempt met behulp van verschillende filters en zo wordt de ruis onderdrukt.


Het tabblad Instellingen opslaan/uitvoeren