De volgende instelopties zijn beschikbaar op het tabblad Audio-instellingen: 
Vervolgkeuzelijst
Rendering bemonsteringsfrequentie

Hiermee kunt u de bemonsteringsfrequentie opgeven. De bemonsteringsfrequentie is de snelheid waarmee een signaal wordt gescand per tijdsinterval. 
De standaardsnelheid is 44100.

Vervolgkeuzelijst
Rendering bitdiepte

Bepaalt de bitdiepte. De bitdiepte geeft de precisie aan waarmee een trilling kan worden vastgelegd.  
De standaardinstelling is 16-bit (cd en DAT).

Het gebied Kanalen bepaalt het aantal kanalen dat beschikbaar is in het sporengebied. De volgende optieknoppen zijn beschikbaar.
Stereo

2-kanaals. Dit item is standaard geselecteerd.

5.1-kanaal surround

6-kanaals surround.

7.1-kanaals surround

8-kanaals surround.

 
Zie ook:
Surround-projecten
Samplefrequentie
De samplesnelheid duidt op de frequentie waarmee een signaal wordt gesampled per tijdsinterval. Deze wordt uitgedrukt in samplewaarden per seconde. Een hogere samplesnelheid zorgt voor een geavanceerde berekening en resulteert in een betere geluidskwaliteit.

Bitdiepte
De bitdiepte definieert de precisie waarmee een trilling kan worden vastgelegd. Bij een hogere diepte wordt de precisie van het vastleggen verbeterd en dat heeft een betere geluidskwaliteit to gevolg.


Het tabblad Audio-instellingen