Voer de volgende stappen uit als u Nero SoundTrax wilt starten via Nero StartSmart:  
1.
Klik op het pictogram Nero StartSmart.
à
Het venster van Nero StartSmart wordt geopend.
2.
Klik op de knop  Nero SoundTrax startsmart%2024 36028797035370123 Het programma starten.
à
De lijst met alle toepassingen van Nero verschijnt.
3.
Selecteer Nero SoundTrax in de keuzelijst.
à
Het venster van Nero SoundTrax wordt geopend.
è
U hebt Nero SoundTrax gestart via Nero StartSmart.


Het programma starten