In het gebied Sfeer kunt u profielen selecteren en deze als achtergrondgeluid gebruiken.  
De volgende opties zijn beschikbaar:
Keuzeschakelaar
Intensiteit / Volume

Hier geeft u het volume en de intensiteit van de achtergrondgeluiden op.

Vervolgkeuzelijst
 

Hiermee selecteert u een bestaand profiel. De schuifbalken Intensiteit en Volume worden aangepast aan het geïmporteerde profiel.

 


Sfeer