In het gebied Sequencer kunnen de individuele tonen worden bewerkt. 
Het patroon bepaalt de tonen van de specifieke maten. Als u de tonen wilt horen voordat u ze in het patroon invoegt, drukt u op een toets op het toetsenbord en beluistert u de toon.
In het gebied Accent van het patroon kunt u door één keer te klikken op een vak in de meter van de sample een toon toewijzen. Als u op een vakje dubbelklikt, wordt het vakje groen en wordt de frequentie van de toon lineair over de lengte van het patroon gewijzigd en niet alleen voor één stap.  
In het gebied Dia van de sample, kunt u de toon zijn eigenschappen geven en de basistoon aanpassen om zo naar de volgende toon over te vloeien om een opmerkelijke overgang van de toonverandering te voorkomen. Hierdoor is het einde van de “glijdende” toonhoogte dezelfde als die van de volgende toon.
In het gebied Patroon zijn de volgende knoppen beschikbaar:
Wissen

Hiermee verwijdert u een patroon.

Willekeurig

Hiermee selecteert u een willekeurig patroon.

De volgende keuzeknoppen zijn beschikbaar in het gebied Effecten:
Verval

Hiermee bepaalt u de lengte van de tonen.

Vervorming

Vervormt de toon en geeft de indruk dat hij luider lijkt.

Cut-off

Hiermee geeft u de maximale frequentie op waarmee de toon wordt gemaakt. Hoe hoger de keuzeschakelaar is ingesteld, hoe hoger de frequenties in de gegenereerde toon zullen zijn.

Resonantie

Hiermee kunt u resonantie aan de toon toevoegen.

Geluid

Hiermee kunt u het geluid aanpassen door middel van diverse parameters.

In het gebied Sequencer zijn de volgende knoppen beschikbaar:

Hier worden de tonen grafisch weergegeven.

Hiermee schakelt u tussen polyfonie en monofonie. Bij polyfonie worden meerdere tonen tegelijkertijd afgespeeld. Bij monofonie wordt er steeds slechts één toon afgespeeld.  

Hiermee opent u de vervolgkeuzemenu waarin u golfbestanden met typische instrumentgeluiden kunt kiezen. U hebt de beschikking over bas, gitaar, piano, fluit of saxofoon.

 
Frequentie
De frequentie duidt op de trillingen per seconde van een elektrisch of magnetisch veld. Bij audiobestanden betekent dit dat de frequentie toeneemt wanneer de toonhoogte stijgt. De eenheid is Hertz (Hz). De hoogste grootheid van trilling wordt de amplitude genoemd.


Sequencer