In het gebied Extra kunt u sample-effecten selecteren en deze op de draaitafels afspelen. Bovendien kunt u de muziek die via de draaitafels wordt afgespeeld opnemen, de scratches die met de Nero ScratchEditor aan de opname zijn toegevoegd nogmaals bewerken en de handelingen van de mengtafel opnemen.   
De volgende opties zijn beschikbaar in het gebied Extra:
Knop

Hiermee neemt u het afspelen van beide audio-bestanden op. Alle handelingen die u uitvoert nadat u op deze knop hebt gedrukt worden vastgelegd.

Knop

Hiermee spoelt u de opname snel vooruit.

Knop

Hiermee spoelt u de opname terug.

Het veld Weergeven

Hier wordt de voortgang van de opname aangegeven.

Knop

Hiermee wordt een lus weergegeven. 

Knop

Hiermee worden gesamplede geluiden, scratches en effecten weergegeven.  

Knop
Hardware leren

Hiermee kunt u verbinding maken tussen een bedieningselement op de dj-hardware en een bedieningselement in de ScratchBox.
Deze knop is alleen beschikbaar als er dj-hardware is aangesloten. 

Knop
ScratchEditor

Hiermee wordt het venster Nero ScratchEditor geopend.
In de Nero ScratchEditor wordt voor iedere draaitafel een curve weergegeven. Bij een normale afspeelsnelheid loopt de curve lineair bij 100% langs de y-as.  
Scratches worden in de curve als positieve en negatieve percentages weergegeven. Een negatieve weergave geeft aan dat het audiobestand achterstevoren wordt afgespeeld en een positieve weergave betekent dat het bestand sneller wordt afgespeeld.
Op de x-as wordt het tijdstip weergegeven en op de y-as de afspeelsnelheid van het audio-bestand op dat tijdstip.

 


Gebied Extra