De volgende knoppen zijn beschikbaar in de werkbalk: 

Hiermee maakt u een nieuw project.

Hiermee opent u een bestaand project.

Hiermee slaat u het project op.

Hiermee knipt u de geselecteerde sectie uit het audiobestand en plaatst u de sectie op het klembord.

Hiermee kopieert u de geselecteerde sectie uit het audio-bestand en plaatst u de sectie op het klembord.

Hiermee plakt u de inhoud van het klembord op de geselecteerde locatie.

Hiermee verwijdert u de geselecteerde clips.

Hiermee maakt u de laatste handeling ongedaan.

De laatste handeling die u ongedaan hebt gemaakt herstellen.

Hiermee zoomt u in.

Hiermee zoomt u uit.

Hiermee zoomt u zodanig in dat de gehele selectie zo groot mogelijk op het scherm wordt weergegeven.

Hiermee zoomt u zodanig uit dat het gehele project op het scherm wordt weergegeven.

Hiermee voegt u een nieuwe track in na de geselecteerde track.

Hiermee opent u het dialoogvenster Openen en voegt u op de geselecteerde locatie een audio-bestand in.

Hiermee brandt u het project naar een cd.
Deze knop is alleen beschikbaar als het project minimaal één clip bevat.

Hiermee opent u de geselecteerde clip zodat u die kunt bewerken.
Als de clip een audiobestand is, wordt Nero WaveEditor geopend. Als de clip een SoundBox- of ScratchBox-clip is, wordt het bijbehorende hulpprogramma geopend.
Deze knop is alleen beschikbaar als er een clip is geselecteerd.

Hiermee plaatst u de geselecteerde clips op dezelfde startpositie; de startpositie uiterst links wordt daarvoor gebruikt.
Deze knop is alleen beschikbaar als u meerdere clips hebt geselecteerd.

Hiermee wordt het menu Knoppen toevoegen of verwijderen geopend waarin u de werkbalk kunt aanpassen door knoppen toe te voegen of te verwijderen.

 


Werkbalk