De volgende instelopties zijn beschikbaar in het item Effecten:                     
Chorus

Hiermee worden verschillende lichtjes vervormde signalen toegevoegd aan het oorspronkelijke signaal.

Convolution reverb

Maakt gebruik van convulsie om simulaties van echte geluiden in audiosignalen om te zetten bij digitale opnamen.

Vertraging

Verzendt een of meer vertraagde kopieën van het invoersignaal, waarbij een echogeluid wordt bereikt.

Vervorming

Vervormt het signaal. Wordt vaak gebruikt voor elektrische gitaren.

Doppler

Simuleert een passerende ruisbron en genereert het daaruit resulterende galmeffect.

Flanger

Het invoersignaal wordt gekopieerd en de kopie (vertraagde fase) naar het oorspronkelijke signaal teruggestuurd. Het belangrijkste verschil met een phaser-effect is dat het gekopieerde signaal naar de invoer wordt teruggestuurd. Dit terugsturen kan geheel naar wens worden ingesteld.

Toonregeling

Beschrijft het hoorbare volume. Met dit effect kan het hoorbare volume worden verhoogd zonder de maximaal toegestane amplitude te overschrijden.

Low fidelity

Simuleert een lage bemonsteringsfrequentie en genereert daarbij een lagere geluidskwaliteit.

Modulatie

Hiermee kunt u het signaal met een selecteerbaar controlesignaal moduleren. U kunt zowel de modulatie van de amplitude als van de frequentie aanpassen.

Multi-tap vertraging

Brengt individuele echo’s of één enkele reflectie voort en beschrijft het aantal echo’s dat tegelijkertijd mogelijk is. Dit vertragingseffect is opgebouwd uit meerdere vertragingen.

Phaser

Kopieert en filtert het invoersignaal met een variërende band-stop filter. Vervolgens wordt het gereproduceerde signaal in vertraagde fasen verplaatst naar het oorspronkelijke signaal. Dit effect is vergelijkbaar met het flanger-effect.

Pitchverbuiging

Wijzigt de toonhoogte over de lengte van het audiobestand door middel van een snelheidscurve. U kunt de lengte van het audiobestand wijzigen of behouden.

Pseudo-omkeren

Hiermee wordt de indruk gewekt dat het bestand achterstevoren wordt afgespeeld door alleen fragmenten van het bestand achterstevoren af te spelen; in werkelijkheid wordt het bestand in de normale richting afgespeeld.

Terug naar analoog

Dit effect bevat diverse effectopties voor het creëren van een kunstmatig oud geluid door bijgeluiden toe te voegen.

Nagalm

Hiermee voegt u galm aan het bestand toe.

Staccato

Dit effect veroorzaakt een hakkelend geluid door delen uit het geluid weg te laten of herhalingen toe te passen.

Verbreding van surroundgeluid

Hiemeer kunt u aanvullende instellingen opgeven voor het surroundgeluid. Alleen beschikbaar als u een surround-audioproject bewerkt.

Nagalm van surround

Hiermee past u het ruimtegeluid aan. Een andere omgeving kan kunstmatig aan het muziekbestand worden toegevoegd. U kunt de diepte, de breedte, de hoogte en het oppervlak van de ruimte opgeven, samen met andere parameters.

Stemmodificatie

Met dit effect kunt u de stem in een stuk muziek aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de toonhoogte wijzigen.

Wah-wah

Dit effect wordt voornamelijk gebruikt voor elektrische gitaren. De term wah-wah komt aardig overeen met het geluid dat dit effect teweegbrengt.

 
Samplefrequentie
De samplesnelheid duidt op de frequentie waarmee een signaal wordt gesampled per tijdsinterval. Deze wordt uitgedrukt in samplewaarden per seconde. Een hogere samplesnelheid zorgt voor een geavanceerde berekening en resulteert in een betere geluidskwaliteit.


Effecten