Voer onderstaande stappen uit als u een audio-cd wilt branden:  
1.
Klik op het item Extra > Branden naar cd in de menubalk.
à
Het venster Audio-cd-recorder wordt geopend.
2.
Plaats een beschrijfbare schijf in de recorder.
3.
Selecteer de brander waarin u de beschrijfbare cd hebt geplaatst in het vervolgkeuzemenu Apparaat.  

 

 

 

U kunt het project ook opslaan als een schijf-image als u het niet onmiddellijk op cd wilt branden. Selecteer in dat geval het item Image Recorder in plaats van een brander in het vervolgkeuzemenu Apparaat. U kunt deze schijf-image later branden met Nero Burning ROM of Nero Express.

 

 
4.
Als u een simulatie wilt uitvoeren om te controleren of de brander de cd kan branden, schakelt u het selectievakje Simulatie voor opname in.
à
Voordat het branden wordt gestart, controleert het programma of alle bestanden die moeten worden gebrand beschikbaar zijn.
5.
Als u een snelheidstest wilt uitvoeren vóór het branden, schakelt u het selectievakje Maximale snelheid testen voor branden in.
à
Voordat het brandproces begint, controleert het programma of de brander de sessie wel met de geselecteerde schrijfsnelheid kan branden.
6.
Als u het volume niet wilt normaliseren, selecteert u het keuzerondje Niet normaliseren in het gebied Normalisatie volumeniveau.
Als u het volume van de individuele cd-tracks afzonderlijk wilt normaliseren, selecteert u het keuzerondje Elke track afzonderlijk normaliseren
Als u het volume van de volledige cd wilt normaliseren, selecteert u het keuzerondje Globaal normaliseren.
7.
Als u een normalisatiemethode hebt geselecteerd, gebruikt u de keuzeknop Normalisatieniveau om de gewenste decibelwaarde op te geven.
8.
Als u cd-tekst wilt toevoegen, geeft u de gewenste titel en artiest in het gebied Titel en cd-tekst in.

 

 

 

Bij cd-spelers die cd-tekst ondersteunen, worden de titel van de cd, de naam van het audiobestand en de naam van de artiest in de display weergegeven. 

 

 
9.
Dezelfde artiestgegevens voor alle tracks opgeven:
1.
Klik op de knop Alles selecteren.
2.
Klik op de knop Eigenschappen.
à
Het venster Eigenschappen cd-track wordt geopend.
3.
Geef alle artiesten van de cd-track op in het respectieve tekstvak.
4.
Klik op de knop OK.
10.
Titels en artiesten voor specifieke tracks opgeven:
1.
Selecteer de gewenste track in het gebied Cd-tracklijst.
2.
Klik op de knop Eigenschappen.
à
Het venster Eigenschappen cd-track wordt geopend.
3.
Geef de titel van de cd-track op in het respectieve invoerveld.
4.
Geef de artiest van de cd-track op in het respectieve invoerveld.
5.
Klik op de knop OK.
6.
Herhaal bovenstaande tussenstappen voor alle tracks waarvoor u titel en artiest wilt opgeven.
11.
Klik op de knop OK.
12.
Als u de Image Recorder als doel hebt geselecteerd, wordt het venster Opslaan als geopend.
1.
Selecteer de gewenste map en geef de gewenste bestandsnaam op in het invoerveld Bestandsnaam.
2.
Klik op de knop Opslaan.
à
Het venster Voortgang branden wordt geopend en het branden wordt gestart. U kunt nu de voorgang van het proces volgen in de voortgangsbalk.
13.
Als u een logboekbestand wilt opslaan of afdrukken voor het brandproces, klikt u op de knop Opslaan of Afdrukken.
Als u een logboekbestand niet wilt opslaan of afdrukken voor het brandproces, klikt u op de knop Annuleren.
è
U hebt een audio-cd gebrand.


Een project op cd branden